นางสาววิภาวี บุญเรือง
นางสาววิภาวี บุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
7   คน
สถิติทั้งหมด
204609   คน
เริ่มนับวันที่ 18 พฤษภาคม 2554
 • เมื่อเวลา o๘.๓๐ น. ( วันที่ ๘ ธันวาคม...
  เมื่อเวลา o๘.๓๐ น. ( วันที่ ๘ ธันวาคม...
 • เมื่อเวลา ๑๙.๐๐ น. ( วันที่ ๒๗ พฤศจิก...
  เมื่อเวลา ๑๙.๐๐ น. ( วันที่ ๒๗ พฤศจิก...
 • เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๒๓ ตุลาคม...
  เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๒๓ ตุลาคม...
 • เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. ( ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ )...
  เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. ( ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ )...
 • เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. ( วันที่่ ๒ ตุลาคม...
  เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. ( วันที่่ ๒ ตุลาคม...
 • เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ( วันที่ ๑๒ สิงหาค...
  เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ( วันที่ ๑๒ สิงหาค...
 • กิจกรรมงานมหกรรมผู้ไทนานาชาติ ประจำปี...
  กิจกรรมงานมหกรรมผู้ไทนานาชาติ ประจำปี...
 • เมื่แเวลา ๑๘.๐๐ น. ( วันนี้ ๘ พฤศจิกา...
  เมื่แเวลา ๑๘.๐๐ น. ( วันนี้ ๘ พฤศจิกา...
 • เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๒๓ ตุลาคม...
  เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๒๓ ตุลาคม...
 • เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ( วันที่ ๑๒ สิงหาค...
  เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ( วันที่ ๑๒ สิงหาค...
 • เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๗ กรกฎาคม...
  เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๗ กรกฎาคม...
 • เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ( วันที่ ๓ มิถุนาย...
  เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ( วันที่ ๓ มิถุนาย...
 • เมื่อเวลา ๐๘.๐๐น. ( วันที่ ๒๔ เมษายน ...
  เมื่อเวลา ๐๘.๐๐น. ( วันที่ ๒๔ เมษายน ...
 • เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนเมษายน ๒๕๖๕เวลา ๑...
  เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนเมษายน ๒๕๖๕เวลา ๑...
 • เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๒๓ มีนาคม...
  เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ( วันที่ ๒๓ มีนาคม...
 • เมื่อเวลา ๐๙.๓๐น.(วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ...
  เมื่อเวลา ๐๙.๓๐น.(วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ...
 • เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น. ( วันที่ ๑๗ กุมภาพ...
  เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น. ( วันที่ ๑๗ กุมภาพ...
 • เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 นางสาววิภา...
  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 นางสาววิภา...
ดร.ประดิษฐ์ ศรีประไหม
ดร.ประดิษฐ์ ศรีประไหม
ปลัดเทศบาลตำบลกุดสิม
นายพินิจ ศรีนาม
นายพินิจ ศรีนาม
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดสิม
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ลงข่าว : 06/02/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.กุดสิม 108
ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิม เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ลงข่าว : 21/12/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.กุดสิม 68
ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖
ลงข่าว : 10/05/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.กุดสิม 220
ประกาศเทศตำบลกุดสิม การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ลงข่าว : 19/04/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.กุดสิม 246
ประกาศบาลตำบลกุดสิม เรื่องระเบียบการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกุดสิม ประจำปี2565
ลงข่าว : 16/09/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.กุดสิม 508
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
20/05/2024 : จ้างซ่อมแซมบ่อพักน้ำ คสล.บริเวณข้างบ้านผู้ใหญ่ไพยรัตน์ หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ กว้าง ๒.๐๕ เมตร ยาว ๒.๐๗ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนและแผนผังเทศบาลตำบลกุดสิมเลขที่ ๔๒/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/05/2024 : ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2024 : ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2024 : ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/05/2024 : ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค๊บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/05/2024 : ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/05/2024 : จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (กล้องCCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2024 : จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น เพื่อไปศึกษาดูงานตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงจำหน่ายสินค้าตลาดสดเทศบาลตำบลกุดสิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2024 : ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/05/2024 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED สี) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขบวนฟ้อนรำเทศบาลตำบลกุดสิมปี 65
ขบวนฟ้อนรำเทศบาลตำบลกุดสิม ปี65
ขบวนฟ้อนรำเทศบาลตำบลกุดสิมปี65
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ITA
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงบประมาณ
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ศาลปกครอง
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กรมบัญชีกลาง
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กรมทางหลวง
 • กระทรวงการคลัง
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ธ.ออมสิน
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงาน ป.ป.ช.
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กรมจัดหางาน
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • โยธาไทย
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงบประมาณ
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กรมสรรพากร
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ธ.ธกส
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ